MLADEŽNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA

MLADEŽNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA

Končenice jsou podnes spojované s veselou písničkou a tancem při dechovce. Dnešní mládežnická skupina je založená před padesát let, když do školy přišla pracovat učitelka Zora Sigalová. Ale dějiny tance ve vesnici nezačinají v roce 1964, tancovalo se i dříve. Už na prvních dožinkách konaných v Daruvaru v roce 1925 končenická děvčata, které vedly Slavka Terešáková a Emilka Vaničková předvedly několik tanců. Na dožinkách o dva léta později končenští tanečnici patřili mezi nejhojnější zastupované skupiny. První větší domácí vystoupení skupina měla na okrskových dožínkách roku 1927. Založením besedy v roce 1932 taneční skupina se stává besedním kroužkem. Vedou ho Slavka Pavlíková a Pavla Čuchnilová. Po druhé světové válce folklorní skupinu vedly učitelky Fanynka Terešáková, Melita Ptáčková, Irena Zbožinková, Zdenka Horská a další. V roce 1964 taneční skupinu začala nacvičovat Zora Sigalová, vedoucí a iniciátorka celého folklorního dění v besedě dalších 42 let. V roce 2006 taneční skupinu převzala Gordana Tomášková a od roku 2010 ji vede Kristina Kvapilová. Byla doba když skupina měla osm tanečníků, a byla doba když v ní tančila dvacítka tanečniků, někdy při dechovce a občas jen při pásce. Bez ohledu jak se jmenovali: folklorní nebo národopisná skupina, Kopretiny nebo Končenická chasa, členy spojuje radost z tance, přátelství a chut dokázat, že píle a snaha se opravdu vyplatí.

Z divadelniho kroužku vznikla beseda

Poslední příspěvky